Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en gaan hier vertrouwelijk mee om. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij respecteren wij de privacy van onze websitebezoekers.


Onze contactgegevens
Maxximum, gevestigd op Ambachtsstraat 30 in Winterswijk, is verantwoordelijk voor het correct verwerken van jouw persoonsgegevens.

KVK-nummer: 75264390
Telefoon: 0543-201009
E-mail: info@maxximum.nu

Als je gebruikt maakt van onze diensten, dan verstrek je zelf een aantal persoonsgegevens of worden deze verzameld in het kader van onze samenwerking. Hiermee worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op natuurlijke personen.

Dit geldt voor:
- Klanten en partners van Maxximum
- Potentiële klanten waar we contact mee opnemen
- Bezoekers van onze website
- Ontvangers van e-mails/nieuwsbrieven
- Overige personen die contacten met ons opnemen

Categorieën persoonsgegevens
Maxximum verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Gegevens die voortvloeien uit jouw websitebezoek
- Zelf verstrekte persoonsgegevens (zoals formulieren en gesprekken)
- Contactgegevens voor het uitvoeren van onze dienstverlening
- Gegevens uit openbare bronnen (zoals de KVK en social media)

Deze gegevens verwerken wij om contact op te nemen met klanten en partners, onze diensten uit te voeren en te verbeteren, wettelijke verplichtingen na te kunnen komen, onze website te kunnen verbeteren en voor het gebruik van marketing en communicatie.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Maxximum worden persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken uitsluitend gegevens die we noodzakelijk achten voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die wij over jouw gebruik van de diensten hebben verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die jij met Maxximum bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt worden door het bezoeken van onze website, mits jij hier uiteraard toestemming voor hebt gegeven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door Maxximum verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Maxximum deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden nooit verkocht.

De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld kunnen worden zijn:
– Boekhouding/administratie
– Softwareleveranciers.
– Websitebeheerders
– Ingeschakelde partners/freelancers

Disclaimer
Door het gebruiken van onze website stem je in met de disclaimer. Maxximum aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. De inhoud van de website is met de grootste mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Maxximum voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Onze website kan links bevatten naar andere websites of artikelen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid op andere websites.

Wijzigingen
Maxximum kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens van jou verwerken, dan brengen wij je per e-mail op de hoogte.

Laatst bijgewerkt: 20 maart 2024.